FINSBK_CR_logo_5.png
sml_logo_sininen_perus_sml-01.svg

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Road Racing Promotion Finland Oy

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mika Mäkinen, toimisto@roadracingsm.fi

 

3. Rekisterin nimi

www.roadracingsm.fi sivuston yhteydenottorekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteri on lokitiedosto kilpailijoiden ilmoittautumislomakkeella lähettämistä tiedoista.
Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, toiminnan kehittämiseksi, sekä henkilökohtaisemmin tapahtuvaan viestintään / tiedottamiseen, mikäli ilmenee uutta tai tärkeää Road Racing SM sarjaa koskevaa tiedotettavaa.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Yhteydenottajalla on oikeus pyytää tietojen poistamista ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinhoitajalle. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • postiosoite
 • puhelin numero
 • sähköpostiosoite
 • kilpailijan edustama kerho / seura
 • kilpailijan kilpamoottoripyörän merkki / malli
 • kilpailijan tiimi
 • kilpailuluokka
 • kilpailunumero
 • sosiaalisen median kanavat
 • rekisterinpitäjän muistiinpanoja käydystä viestinnästä

 

6. Tietojen luovutus

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Road Racing Promotion Finland Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Road Racing Promotion Finland Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Road Racing Promotion Finland Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. 

 

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tiedot annetaan kirjallisesti tai asiakas voi tulla tutustumaan niihin erikseen sovittavalla tavalla. 

 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto. 

 

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain osallistujaan tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

 

12. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriseloste on nähtävänä www.roadracingsm.fi verkkosivuilla.

 

Kello-Suominen.jpg